תחנות שאיבה לשפכים והשבת קולחין

החברה בעלת ניסיון עשיר בתכנון, ניהול ופיקוח של הקמת מכוני שאיבה שאיבה לשפכים.

במסגרת פרויקטים מסוג זה החברה מכינה תכנון מוקדם ולאחריו תכניות מפורטות, חתכים, מפרט טכני מלא וכתבי כמויות לפרויקט, אישורים סטטוטוריים ואישורי הרשויות השונות עד ליצירת תיק מכרז מלא.

התקשרו עכשיו טלפון - 03-9239003 פקס - 03-9239004

צרו קשר שם:
טלפון:
דוא"ל:
הערה: