תוכניות אב והכנת סקרים

ס.ב.ק מכינה תכניות אב ומלווה תכניות מתאר ותב"עות בתחום המים, הביוב והניקוז. מהלך התכנון כולל הכנת מסמכי מדיניות סטטוטוריים ומסמכים סביבתיים ותברואתיים בתחומי התמחותה, טיפול בהכנת שינויי ייעוד וטיפול מול רשויות ומשרדי וממשלה לאישור התוכנית, ומייעצת בתחום הסביבתי והסטטוטורי.

כמו כן אנו עוסקים בהכנת מסמכים סביבתיים ותברואתיים, תסקירי השפעה על הסביבה למט"שים, למרכזי עסקים בעיר ומסמכים סביבתיים לאזורי תעשייה.

פרויקטים

התקשרו עכשיו טלפון - 03-9239003 פקס - 03-9239004

צרו קשר שם:
טלפון:
דוא"ל:
הערה: