מערכות עירוניות

החברה מבצעת תכנון כללי ומפורט לאספקת מים, במסגרת התכנון המפורט החברה מכינה תיק מכרז מלא הכולל תוכניות מפורטות, מפרט טכני מלא וכתבי כמויות לפרויקט.

בשלבי ביצוע הפרויקט, עורכת החברה ביקורים באתר לצורך פיקוח עליון וקבלת החלטות הכרחיות בשטח.

התקשרו עכשיו טלפון - 03-9239003 פקס - 03-9239004

צרו קשר שם:
טלפון:
דוא"ל:
הערה: