מועצה מקומית גני תקווה - תוכנית אב לניקוז

מטרת התכנית

מהות תוכנית האב לשמש ככלי לפיתוח ושדרוג מחד ובניה משמרת מים מאידך.

בנוסף ולאחר הניתוח כאמור, להתאים את המערכת העירונית הקיימת והמתוכננת על כל מרכיביה לתקופת הפיתוח הקרוב והפיתוח העתידי.

התוכנית מבוססת על תוכניות המתאר המקומיות בתחומי המועצה ברובעים השונים בעיקר בצפונה ובמערבה ועל תיעוד המערכת הקיימת.

התוכנית אמורה להתייחס למערכת הקיימת אשר הותקנה לפני שנים רבות ולהתאים את המערכת העירונית להתפתחויות שחלו במועצה במשך השנים שעברו והצפויות בעתיד כולל שינוים במקדמי הנגר בעקבות הגידול בריצוף לשטחי חניה והגידול בבניה רוויה הקיימת והעתידית.

כמו כן אמורה התוכנית לתת מענה לרמת השרות הנהוגה כיום והמתאימה לתקופת חזרה של 1:5 שנים (הסתברות של 20%) לפחות, לעומת תקופת חזרה של 1:1 שנה (הסתברות של 100% ) שהייתה נהוגה בעבר.

מצב קיים ומתוכנן

העיקרון כי כמות הנגר לא תעלה על זאת שלפני הבינוי והפיתוח, בוחנת התוכנית את המצב הקיים מול המתוכנן ברמה האגנית הראשית ע"מ לזהות את הבעיות המשמעותיות במוצאים כחלק ממערך הניקוז הראשי. זאת מתוך הנחה כי ברמה המבנית תתוכנן מערכת הניקוז הראשית כחלק מהרמה האגנית הראשית, ע"פ הגישה, העקרונות והכלים המפותחים במסגרת תוכנית אב זו בעיקר ע"י איגום והשהיה עליהם ניתן להסתמך כתכנון איכותי ובר קיימא. המערכת האגנית תיבחן לתקופות חזרה של 50 שנה (הסתברות 2%).

התקשרו עכשיו טלפון - 03-9239003 פקס - 03-9239004

צרו קשר שם:
טלפון:
דוא"ל:
הערה: