חריש - תוכנית אב לאספקת מים וסילוק שפכים כ- 130,000 נפש

מטרת התכנית

תכנית האב לביוב עבור הישוב חריש הוכנה על פי הזמנת משרד הבינוי והשיכון וזאת במטרה להתוות פתרון עקרוני למערכת הביוב של הישוב,  ולסילוק השפכים אל מחוץ לשטחי הישוב לשנת היעד, כאשר האוכלוסייה תימנה כ-57,200 נפש .
התכנית ממליצה על  תוואי הקווים הראשיים וקוטרם.
התכנית תאפשר סילוק השפכים מאזורי המגורים ושטחי התעשייה והתעסוקה   הקיימים והמתוכננים, באופן שימנע מטרדים סביבתיים.

תקופת התכנון

אופק התכנון  לתכנית אב זו היא עד לשנת 2030, כאשר שלב הביניים היא  שנת 2020.
התכנית נערכה בהתאם ליעד הנ"ל ובהתחשב בגודל האוכלוסייה החזויה על פי שלבי הפיתוח העתידיים לצריכות המים החזויות לצרכנים השונים בתחום הישוב.

תקציר

הישוב חריש,  השייך למועצה מקומית קציר- חריש, ממוקם בוואדי ערה סמוך לנחל עירון.  מזרחית לכביש 6, דרומית לכביש  מספר 65 ובמרחק של כ-5 ק"מ בקו אווירי מהישוב קציר .

האוכלוסייה המיועדת לישוב חריש הנה אוכלוסייה חרדית בעיקרה.
צפי תחזית האוכלוסייה לשנת 2030 הנו כ- 57,200  נפש בכ - 10,400 יח"ד.
תכנית המתאר של היישוב כוללת אזורי מגורים, מבני ציבור, תעסוקה ומע"ר. 

התקשרו עכשיו טלפון - 03-9239003 פקס - 03-9239004

צרו קשר שם:
טלפון:
דוא"ל:
הערה: